top of page

Sexualitats

Què et ve al cap quan parlem de sexualitats? A nosaltres ens evoca múltiples conceptes com afecte, emocions, cos, relació, compartir, intimitat, diversitat, plaer, gaudir, sentits, expressar, comunicar, crear, descobrir, experimentar, sentir, moviment, expectatives, educació, drets, respecte, vida...

 

Les sexualitats existeixen fins hi tot abans de néixer, ja que la cultura, la societat i la família enmarquen d'alguna forma les expectatives de com seran aquestes. Les sexualitats ens acompanyaran al llarg de la vida, i es transformaran segons l'etapa vital en que ens trobem. 

Perquè parlem de sexualitats en plural? Els múltiples factors que influeixen fan que les sexualitats siguin diferents per cada persona. Quins són aquests factors? La percepció del propi cos, l'orientació sexual, els aprenentatges i les creences que ens han inculcat la família, l'escola i l'entorn, les emocions, la religió, les pròpies experiències prèvies, les dificultats que poden sorgir, la comunicació amb els altres, l'autoconeixement, l'autoestima i l'autoconcepte, les preferències,etc. Aquests són alguns dels factors claus per entendre la individualitat de cada sexualitat. 

Alguns conceptes clau

 • Sexe: es refereix a les característiques físiques dels cossos (el que distingeix físicament un home d'una dona, els caràcters biològics).

 • Gènere: es refereix a la construcció social d'aquests caràcters sexuals, la qual cosa fa que homes i dones siguin considerats i valorats de forma diferent i que així, assumeixin rols en cada societat.

 • Orientació sexual: és l'atracció física, afectiva i eròtica que sentim cap a les altres persones.

 • Identitat de gènere: sentiment de pertinença a un gènere determinat. La identitat de gènere té a veure amb la identificació de les persones amb els rols que socialment s'atribueixen a homes i dones, independentment del sexe que se'ls va assignar al néixer segons les seves característiques biològiques.

 • Identitat sexual: sentiment de pertinença a un sexe determinat. La identitat sexual té a veure amb la identificació de les persones amb les característiques biològiques pròpies d'homes i dones, independentment del sexe de naixement, és a dir, de les característiques biològiques de naixement.

Aquests conceptes tradicionalment s'han entès d'una forma binària: home-dona, heterosexual-homosexual, femení-masculí... Aquesta concepció ha invisibilitzat la diversitat sexual que existeix si entenem aquestes categories com a contínues que permetin fer infinites combinacions possibles. Així cadascú/na de nosaltres pot ser lliure d'escollir qui i com vol ser. 

Conèixes els teus drets sexuals i reproductius?

La Federació Internacional de Planificació de la Família (IPPF) ha definit els drets sexuals de la manera següent:

 1. Dret a la igualtat. Totes les persones són iguals en dignitat i drets. Totes tenen dret al reconeixement social i a la protecció legal de les seves vides sexuals i reproductives.

 2. Dret a l'autonomia sexual. Totes les persones tenen dret a expressar i manifestar els seus desitjos, plaer, pràctiques, orientació i identitat sexual, a decidir lliurement sobre la seva vida sexual en un marc ètic no discriminatori i respectuós amb els drets d’altres persones i amb la capacitat evolutiva dels infants.

 3. Dret a la llibertat i a la integritat corporal, Totes les persones tenen dret que es respecti la seva integritat física, psíquica i moral, a viure lliures de risc i de qualsevol violència, intimidació o coerció que atempti contra la seva llibertat i benestar sexual i corporal.

 4. Dret a decidir sobre les diferents opcions reproductives. Totes les persones tenen dret a adoptar decisions relatives a la seva vida reproductiva, a determinar lliurement si volen tenir fills o no i el moment i la freqüència.

 5. Dret a la informació. Totes les persones tenen dret a disposar i accedir a una informació completa, clara i veraç per prendre decisions autònomes sobre la seva vida sexual i reproductiva i exercir plenament els seus drets.

 6. Dret a l’educació sexual. Totes les persones tenen dret a rebre una educació sexual de qualitat, lliure d’estereotips i prejudicis morals, ideològics o religiosos, que afavoreixi una vivència positiva i saludable de la sexualitat.

 7. Dret a l’atenció i protecció de la salut sexual i reproductiva. Totes les persones tenen dret a gaudir del més alt nivell de salut sexual i de salut reproductiva com a components centrals del seu benestar i, per tant, a accedir a serveis de salut que ofereixin una atenció integral i de qualitat.

 8. Dret a la privacitat i la confidencialitat. Totes les persones tenen dret al respecte a la seva privacitat i intimitat, així com a la confidencialitat quan proporcionen informació sobre la seva vida sexual i reproductiva.

 9. Dret a optar per les diverses maneres de convivència. Totes les persones tenen dret a triar la forma de convivència que considerin més adequada amb la relació afectiva, igualitària que hagin establert, i a gaudir dels mateixos drets socials i legals.

 10. Dret a la participació i llibertat d'opinió. Totes les persones tenen dret a exercir la llibertat de pensament, opinió i expressió de les seves idees, així com d’associar-se per participar en el desenvolupament de les polítiques que determinen el seu benestar sexual i reproductiu

Llibertat sexual passa per decidir lliurement què vols fer i amb qui ho vols fer. Això passa per tenir relacions sexuals esporàdiques, múltiples i diferents però també passa per poder decidir no tenir relacions sexuals en cas que no es vulgui. Què passa si no tens relacions sexuals compartides? Sembla que a vegades l'entorn empenyi a fer-ho però recorda que tens dret a decidir que NO.

Construcció del propi cos

Com canvia el teu cos?

Durant l'adolescència hi ha molts canvis i un dels més evidents és el del propi cos. Passem de ser infants a joves. Aquest procés passa per anar fent canvis de forma progressiva, i això pot fer que no sempre que ens mirem al mirall ens sentim a gust. 

 

Necessitem un temps per acostumar-nos a tots aquests canvis corporals i poder-los acceptar per normalitzar el nostre aspecte físic. Aquests canvis poden influir en el nostre estat d'ànim.

La forma en que vivim tot aquest procés de canvis pot ser clau per l'autoestima, i per com després acceptem i entenem el  propi cos. 

Coneixes el teu cos?

Quines parts del teu cos són més sensibles? Els llavis, els mugrons, l'anus, els testicles... són parts sensibles del cos però n'hi ha de moltes d'altres. Coneixes quines són les teves? Potser l'esquena, les espatlles, el coll, les mans, els peus, la sofraja, els lòbuls de les orelles, el coll... En les relacions sexuals es pot jugar amb tot el cos i per això, conèixer com és el propi cos ens pot facilitar gaudir de la sexualitat de forma integral i positiva. 

Els genitals també formen part del cos i igual que sabem gairebé a la perfecció com tenim el nas, els llavis o els ulls, perquè a moltes de nosaltres no ens han ensenyat com eren uns genitals? A l'escola ens ensenyen la vulva amb imatges dels llavis exteriors però qui ens ha parlat dels llavis interns, el clítoris, el punt G, la uretra, la vagina...? I en el cas dels penis, qui ens ha parlat de l'escrot, de l'anus, del perineu, del gland? Moltes vegades aquest procés de descobriment passa per l'autoexploració que cadascú i cadascuna de nosaltres experimenta de forma diferent: observant els genitals amb un mirall, palpant, pressionant i jugant, buscant imatges... 

Igual que tots els cossos són diferents, també tots els genitals són diferents en les formes, els colors, les textures... 

Quin valor li dones al teu cos?

L'autoimatge, tal com diu la paraula és la imatge que es té d'un mateix, i inclou una valoració de l'aspecte físic. Aquesta valoració passa per la percepció conscient del propi cos, tant global com segmentada. Quina informació tenim de la dimensió, les parts, quins missatges m'envio a mi mateixa o a mi mateix del meu cos, quines creences i pensaments, així com els sentiments i les expectatives que influeixen en la satisfacció del propi cos. 

Com et relaciones amb el teu cos? Dediques temps a gaudir del teu cos? El castigues? L'amagues? El vius de forma natural, sexual, amorosa...? Tota aquesta relació amb el propi cos i l'autoimatge també pot influir en les relacions sexuals.  

Com veu la societat els cossos?

El cànon de bellesa no sempre ha estat el mateix. Al llarg de la història ha anat canviant i el que socialment es considerava atractiu fa 100 anys és diferent que actualment. Què significa això? Que la bellesa és cultural. Partim de la bellesa com una construcció social i, per tant, allò bonic és subjectiu. 

Actualment, el cos s'ha convertit en un objecte d'exhibició i de consum. Aquesta exhibició està marcada pels cànons de bellesa preestablerts en els estereotips femenins i masculins que la societat ens inculca. Des de ben petites i petits rebem missatges que associen un únic cos a aquell associat amb la bellesa, atracció, possibilitat de triomfar i tenir èxit. La diversitat en els cossos s'invisibilitza o s'associa a aspectes negatius i no estètics. Tot això s'aconsegueix a través dels mitjans de comunicació, la publicitat, les pel·lícules, els dibuixos animats, les xarxes socials, el marketing, etc.

Però si anteriorment hem vist que la bellesa és subjectiva, podem així entendre que tots els cossos són bonics?

bottom of page