top of page

Orientació familiar i professional

Ni Bella ni Bèstia també ofereix un espai individual de forma telefònica o presencial per tal d'orientar en la prevenció, detecció i intervenció de les violències masclistes tant a familiars de la població jove com a professionals que hi estiguin en contacte.

bottom of page